Urządzenia instalacji gazowej

Urządzenia instalacji gazowejInstalacja gazowa jest złożonym systemem, składającym się z różnorodnych elementów, które gwarantują jej spójne i właściwe działanie. Instalacją gazową nazywamy taka instalację, która zasilana jej poprzez sieć gazową za pomocą przewodów oraz kurka głównego.

Zazwyczaj są one prowadzone na zewnątrz budynku i tam znajduje się skrzynka gazowa. Pozwala również na zmierzenie zużycia gazu w danym budynku. W instalacji gazowej gaz jest prowadzony pod określonym ciśnieniem. W zależności od jego wielkości, możemy wyróżnić cztery, podstawowe typy gazociągów.

Pierwszy z nich to gazociągi niskiego cienienia, gdzie jego wartość nie przekracza 10 kPa. Kolejny typ gazociągów to gazociągi średniego ciśnienia. Jego wartość waha się pomiędzy dolną granicą 10kPa a wartością 0,5 MPa. Następny typ to gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia. Tutaj jego wartość waha się pomiędzy 0,5 MPa a wartością 1,6 MPa. Ostatnim rodzajem gazociągów są gazociągi wysokiego ciśnienia, z wartością powyżej 1,6 MPa. Magistrale sieci gazowej, czyli jej główne punkty, to najczęściej typowe gazociągi wysokiego ciśnienia. Stosowane w nich stacje pomiarowe i redukcyjne mają na celu zmniejszenie ciśnienia gazu. Dalej gaz rozprowadzany jest za pomocą sieci średniociśnieniowej. Odbiorcy otrzymują już zazwyczaj gaz o niskim ciśnieniu.

Na terenie naszego kraju rozprowadzone są trzy, najpopularniejsze rodzaje gazu. Są to gaz ziemny: wysokometanowy oraz dwa rodzaje gazu zaazotowanego.

Osprzęt instalacji gazowej to zazwyczaj:

  • zawory: redukcyjny oraz odcinający,
  • gazomierz,
  • reduktor ciśnienia gazu.

Z kolei odbiornikami są często urządzenia domowe, takiej jak kuchnia gazowa, łazienkowy podgrzewacz wody czy kominek na gaz. Często odbiornikami gazu są także zainstalowane w wielu domach kotły gazowe. Ich zadaniem jest zarówno ogrzewanie domu czy mieszkania jak również podgrzewanie wody użytkowej. Aby instalacja gazowa była bezpieczna, należy poddawać ją regularnym i specjalistycznym przeglądom. Sprawdzana jest zarówno szczelność całej instalacji jak i praca poszczególnych jej elementów.

Komentarze