Znaki BHP - to powinieneś o nich wiedzieć!

Oznakowanie BHPCzarne obiekty na białym tle, czarne napisy na żółtym tle czy białe na zielonym tle - znaki BHP mogą mieć różny kształt, wielkość kolor i nieść różne komunikaty. Jednak wszystkie, bez wyjątku, służą ochronie zdrowia i życia: pracowników oraz każdego przebywającego na terenie danego obiektu. Każdy z nas codziennie je widzi i choć nie uczono nas ich znaczenia, to bez problemu rozpoznajemy intencję danego znaku. Co warto wiedzieć o tych uniwersalnych znakach bezpieczeństwa?

Do czego służą znaki BHP?

Nadrzędnym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu człowiekowi w nietypowej sytuacji. Ponieważ każda taka sytuacja może stanowić niebezpieczeństwo, powstały znaki BHP. Jest to cały szereg informacji, wśród których większość stanowią piktogramy, czyli komunikaty wyrażone za pomocą uniwersalnych, powszechnie zrozumiałych symboli i obrazów. Naukowcy i doświadczenie wskazują, że w sytuacjach kryzysowych ludzie natychmiast potrzebują dostępu do wskazówek odnośnie do tego, co robić. Znaki BHP to wskazówki - tłumaczy specjalista z https://www.egsystem-sklep.pl.

Ciekawostki na temat znaków BHP

Znaki BHP nie są już symbolami narodowymi. Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przyjąć tak zwane minimalne wymagania dotyczące znaków, a określa je Dyrektywa 92/58/EWG. Prawo polskie zostało pod tym względem dostosowane do przepisów unijnych.

Egzamin z wiedzy na temat zasad BHP tak naprawdę nie jest końcem a początkiem przygody ze znakami. W zależności od tego, jak zostało ocenione ryzyko w zakładzie pracy, użyte tabliczki ze znakami powinny być wyjaśniane, powinny się też odbywać konsultacje dotyczące stosowania się do znaków i innych sygnałów.

Znaki BHP, głównie znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne, muszą znajdować się w każdym miejscu pracy i obiekcie użyteczności publicznej. Warto dodać, że są wyjątki od tej zasady, na przykład własne mieszkanie (w którym może być wykonywana praca w świetle stosownych przepisów).

Przepisy, normy i dyrektywy dotyczące znaków BHP

To zdumiewające, jak wiele aktów prawnych reguluje zasady rządzące znakami BHP. Pierwszym jest wspomniana dyrektywa unijna. Następnie jest Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku. Następnie dwa kolejne rozporządzenia tego samego ministra, a wreszcie kilkanaście różnych polskich norm.

Sprawdza się powiedzenie, że przezorności nigdy dość.

Komentarze