Sprawdź, co zawiera projekt budowlany domu?

Projekt budowlany domuProjekt budowlany to jeden z najważniejszych dokumentów w całym procesie inwestycyjnym. Obejmuje plany, rysunki i opisy – niezbędne, by uzyskać pozwolenie na budowę bądź zgłosić jej zamiar. W związku z niedawną nowelizacją, nieco ograniczona została jego zawartość. Co aktualnie znajdziemy w projekcie budowlanym?

Co zawiera projekt budowlany?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kupując projekty domów np. od MURATORA otrzymamy trzy identyczne egzemplarze w formacie A4, trwale zszyte. Gotowy projekt budowlany, który złożymy w urzędzie razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru jej prowadzenia, powinien natomiast składać się z dwóch części: projektu architektoniczno-budowlanego oraz zagospodarowania działki. Jakie informacje znajdziemy w jego poszczególnych częściach?

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany to najważniejszy element dokumentacji. Jest on złożony z części rysunkowej i opisowej. W pierwszej z nich umieszczone są rzuty wszystkich podziemnych i nadziemnych kondygnacji budynku, a także fundamentów, więźby i zadaszenia. Są tu zawarte przekroje budowlane – zarówno poprzeczne i podłużne, jak i obrazujące newralgiczne punkty obiektu, m.in. klatkę schodową. W tej części możemy zapoznać się z rysunkami elewacji oraz przebiegu poszczególnych instalacji – wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej czy elektrycznej. W opisie natomiast znajdziemy zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i instalacyjne, jak również charakterystykę energetyczną budynku czy dotyczące go dane liczbowe (wskazujące na metraż, kubaturę , powierzchnię całkowitą, użytkową i netto.) W projekcie architektoniczno-budowlanym umieszczony jest także BIOZ, czyli informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie inwestycji.

Projekt zagospodarowania działki

Kolejnym niezwykle istotnym elementem projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania działki. Jest on opracowywany przez architekta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wskazówek inwestora, a zarazem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. Projekt zagospodarowania terenu jest przygotowywany na mapie do celów projektowych. Na takim rysunku zobaczymy wymiary działki oraz usytuowanie projektowanego domu wraz z odległościami od granic. Specjalista naniesie na mapę planowany dojazd i dojście do budynku, lokalizację miejsc postojowych czy pojemników na odpady stałe. Wyrysuje również przyłącza wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz określi parametry powierzchniowe działki.

Projekt techniczny

Projekt techniczny to część, w której ujęte są projektowane rozwiązania konstrukcyjne oraz najważniejsze wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. W tej sekcji znajdziemy również istotne opracowania techniczne, m. in. dotyczące instalacji. Choć projekt techniczny nie jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, szacuje się, że zajmuje on aż 35% całej dokumentacji.

Bez względu na fakt, czy planujemy realizację dużego, całorocznego domu dla kilku osób, czy też niewielkiego obiektu letniskowego dla pary – potrzebny nam będzie odpowiedni projekt budowlany. W kolekcji pracowni architektonicznej znajdziemy tysiące gotowych rozwiązań, które będą zgodne z najnowszymi przepisami, a zarazem łatwe w dopasowaniu do naszych potrzeb czy zapisów MPZP. Dzięki nim będziemy mogli zrealizować swoje plany i marzenia o własnym domu z dostępem do ogrodu, idealnie odpowiadającym potrzebom mieszkańców i ich wyczuciu stylu.

Zdjęcie: Projekt M252 - Solidny z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA - https://projekty.muratordom.pl

Komentarze