Remont starego domu, od czego zacząć i czy wymaga formalności?

Remont starego domuPrzejście przez remont w starym domu będzie sprawniejsze i lepiej zorganizowane, gdy przygotujemy harmonogram prac. Przed rozpoczęciem robót należy pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności i zgłoszeniu zamiaru budowy do właściwego organu administracji państwowej.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego remont polega na przeprowadzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego. Jednocześnie prace te nie mogą stanowić bieżącej konserwacji. W trakcie remontu dopuszczalne jest stosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych innych niż te, które zostały użyte pierwotnie.

Remont starego domu - jakie prace należy wykonać i od czego zacząć?

Prace remontowe warto rozpocząć od dokładnej oceny stanu budynku i spisania harmonogramu prac. Należy wziąć pod uwagę nie tylko mury, podłogi i okna, ale też np. instalacje (wodną, elektryczną i kanalizacyjną). Wszystko, co musisz wiedzieć o remontach, możesz znaleźć w internetowych poradnikach eksperckich. Jest to rzetelne źródło wiedzy dotyczące szeroko rozumianej branży budowlanej. Pierwszym etapem remontu powinno być sprawdzenie ścian. Mury w starych budynkach zwykle konstruowano w taki sposób, że tworzyły liczne zamknięte przestrzenie o ograniczonym metrażu. Pomieszczenia pełniły funkcję pokoi i w takich budynkach często nie można było wyburzyć ścian. Stare domy dość często wymagają wymiany pokrycia dachowego, a wraz z nim także więźby dachowej i poszycia. Remont starego budynku może też wiązać się z montażem centralnego ogrzewania i kotła grzewczego.

Po skończeniu prac konstrukcyjnych i instalacyjnych należy przejść do renowacji okien, ścian i podłóg. Może się okazać, że w domu pojawią się nierówności i krzywizny lub że pod deskami brakuje warstwy wylewki betonowej. Warto być na to przygotowanym i uwzględnić na takie sytuacje około 5-8% dodatkowych kosztów w stosunku do całego kosztorysu. Po wyrównaniu ścian i uzupełnieniu ubytków należy je zagruntować preparatem ochronnym. Dzięki temu ściana będzie mieć wyrównaną chłonność, a farba będzie lepiej przylegać do podłoża.

Jakich formalności należy dokonać przed rozpoczęciem remontu w starym domu?

W przypadku wielu prac remontowych polskie prawo nie wymaga ubiegania się o pozwolenie na budowę. Często należy jednak dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia renowacji. Takim obowiązkiem jesteśmy objęci wtedy, gdy planujemy np.:

  • wymianę grzejników,
  • zmiany konstrukcyjne w kotłowni,
  • wykonanie termoizolacji ścian wewnętrznych,
  • malowanie elewacji,
  • wymianę pokrycia dachu.

Uzyskanie pozwolenia będzie jednak potrzebne, gdy zamierzamy wymienić okna i zmienić ich rozmiar. Obowiązek ten obejmuje również założenie nowej instalacji gazowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku wyższym niż 12 metrów.

Źródło: www.building-companion.pl.

Komentarze