Kruszywo - podział kruszyw

KruszywaKruszywo to materiał sypki (drobny lub gruby) o pochodzeniu mineralnym, organicznym lub przemysłowym znajdujący zastosowanie w budownictwie.

Podział kruszyw

Przyjmując jako kryterium podziału ziarnistość kruszywa, dzielimy je drobne i grube, o ciągłym uziarnieniu.

Kruszywa drobne i grube

Kruszywa drobne posiadają ziarna o wymiarach mniejszych albo równych 4 milimetrom. Z kolei kruszywa grube posiadają ziarenka o wielkości ponad 4 milimetry. Znany jest również podział na kruszywa o ciągłym uziarnieniu, stanowiące mieszankę dwóch pierwszych typów. Ze względu na ziarnistość, wyróżniamy również mieszanki kruszyw, będące materiałem pochodzenia rzecznego lub lodowcowego. Uziarnienie takich kruszyw waha się od 0 do około 8 milimetrów.

Wypełniaczami z kolei nazywamy kruszywa, których ziarna przechodzą przez sito o otworach o wielkości 0,063 milimetry (czasem też 0,125 mm).

Kruszywa mineralne, organiczne i przemysłowe

Ze względu na rodzaj materiału, użytego do produkcji kruszywa, wyróżniamy materiał o pochodzeniu mineralnym, organicznym lub kruszywa przemysłowe. Dodatkowym kryterium jest również metoda uzyskiwania kruszywa. Można bowiem poddać je dodatkowej obróbce termicznej. Ze względu na sposób pozyskiwania kruszywa, dzieli się je na naturalne i sztuczne.

Kruszywa naturalne i sztuczne

Kruszywa naturalne możemy podzielić danej na materiał żwirowy oraz łamany, czyli otrzymywany poprzez proces mechanicznego rozdrabniania odłamów skalnych. Kruszywa naturalne powstawać mogą również poprzez erozję skał i wtedy nazywamy je materiałem pochodzenia mineralnego. Można je dodatkowo uszlachetniać, poddając je procesowi przesiewania oraz płukania, w wyniku którego usuwane są wszelkie zanieczyszczenia z danego kruszywa. Kruszywa sztuczne można z kolei pozyskać w procesie recyklingu materiałów pochodzenia mineralnego lub dzięki zastosowaniu obróbki termicznej.

Kruszywa ozdobne

Kruszywa mogą być wykorzystywane również podczas aranżacji terenów, gdzie spełniają rolę dekoracyjną. Kruszywa ozdobne pozwalają na estetyczne wykończenie terenu, zarówno ogrodu, parkingu czy placu. Do tej grupy należą miedzy innymi: grysy ozdobne, kamień dekoracyjny i wiele innych.

Komentarze