Obróbka plastyczna - trwałe odkształcenia metali

Obróbka plastycznaObróbka plastyczna metali i stali oznacza modyfikację, czyli trwałą zmianę kształtu, wymiarów oraz struktury tych materiałów za pomocą różnych metod. To technika wytwarzania, w której zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu uzyskujemy wskutek właściwego działania narzędzi na obrabiany materiał. W trakcie tego procesu materiał zostaje trwale odkształcony oraz zazwyczaj poprawiają się jego własności mechanicznych.

Metody plastycznej obróbki metali

Proces obróbki plastyczna metali jest jedną z najbardziej powszechnych metod technologicznych stosowanych w trakcie wytwarzania przedmiotów oraz ich części z metali. Możemy wyróżnić trzy grupy metod wytwarzania: kształtowanie pierwotne, kształtowanie plastyczne i łączenie. Należą do nich rozmaite sposoby kształtowania metali, m.in. gięcie, walcowanie, toczenie, cięcie laserowe, a także wywijanie, wyoblanie oraz wiele innych. Procesy kształtowania plastycznego metali można wykonywać na zimno, na ciepło oraz na gorąco. Jedną z przodujących firm, która oferuje takie usługi jest firma https://gieciewalcowanie.pl/obrobka-plastyczna-metali.

Wykorzystanie maszyn sterowanych numerycznie

Obecnie obróbka plastyczna metali wymaga ogromnej precyzji, dlatego najbardziej precyzyjną metodą jest wykorzystanie maszyn sterowanych numerycznie CNC. W wyniku procesu obróbki powstają niezwykle dokładne części i elementy oraz serie elementów o bardzo wysokiej powtarzalności. Cały proces składa się z trzech odrębnych etapów. Pierwszym jest przygotowanie projektu, które odbywa się przy pomocy programów CAD (projektowanie wspomagane komputerowo). Kolejny etap to przetworzenie projektu na kod sterowania maszyny CAM (komputerowe wspomaganie wytwarzania). Po nim następuje właściwy proces wytwarzania CNC.

Gięcie blach metodą CNC

Trwałej zmiany kształtu metali można dokonać stosując metodę gięcia blach. To najbardziej precyzyjny sposób plastycznej obróbki metali. Może odbywać się na zimno i na gorąco. Gięcie blachy polega na poddaniu materiału giętego procesom obróbki plastycznej przy zachowaniu stałej grubości materiału. Zwykle proces ten odbywa się przy użyciu prasy krawędziowej ze sterowaniem komputerowym CNC. Innym stosowanym sposobem jest tzw. gięcie postępowe - krokowe. Proces ten odbywa się na prasach krawędziowych w przypadku takich promieni gięcia, którym nie można uzyskać na walcarkach.

Proces walcowania blach i cięcie laserem

Walcowanie blachy polega na takiej modyfikacji jej kształtu, aby spełniała ściśle określone kryteria. Proces ten obejmuje blachy wykonane z różnych rodzajów metali o różnej grubości. W przypadku tej metody ogromne znaczenie ma precyzja - walcowanie blach powinno być - pod względem specyfiki działania - dostosowane do rodzaju materiału czy celu, jaki ma ona spełnić. W tym celu do obróbki blach stosuje się zaawansowane technologicznie walcarki CNC dostosowane do różnych wielkości i grubości metali. W efekcie uzyskiwany jest dowolny, nawet bardzo skomplikowany kształt elementu. Natomiast zmianę wymiaru blachy czy innego metalowego przedmiotu można uzyskać poprzez cięcie. Powszechną metodą jest cięcie laserem. Ogromnym atutem tej metody jest szybkość, a poza tym krawędzie blachy są gładkie i nie wymagają dalszej obróbki.

Komentarze