Maszyna wytrzymałościowa do betonu. Zastosowania i działanie

Maszyna wytrzymałościowa do betonuBadania wytrzymałościowe pozwalają określić najważniejsze parametry betonu. Jak przebiegają? Jaki sprzęt jest niezbędny do ich wykonania?

Zanim trafią na rynek, materiały budowlane muszą przejść szereg testów, których celem jest sprawdzenie, czy spełniają one przewidziane normy. Dotyczy to oczywiście również betonu. Do jego badania laboratoria wykorzystują maszyny wytrzymałościowe. W nowym artykule wyjaśniamy, jak działają oraz na czym polegają testy wykonywane z ich użyciem.

Normy betonu. Jakie wymagania musi spełniać ten materiał?

Na samym początku warto omówić kwestię wymagań dotyczących betonu. Od 2015 aktem określającym, jakie właściwości powinien posiadać ten materiał jest norma PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (Wcześniej obowiązywała norma N-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 206-9:2010). Stosuje się ją w odniesieniu do betonu używanego w budownictwie - zarówno w konstrukcjach wznoszonych na miejscu, jak i prefabrykowanych.

Zawiera ona wymagania dotyczące między innymi składników betonu, jego właściwości, specyfikacji, sposobów dostawy mieszanki, oraz kryteriów jego oceny. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w normie są klasy wytrzymałości betonu. Umożliwiają one wykonawcy dobór odpowiedniej mieszanki do danego zastosowania - zgodnie z założeniami konstruktora. By mieć pewność, że konkretny produkt ma parametry pozwalające zaklasyfikować go do danej klasy, producent musi przeprowadzić odpowiednie testy. Właśnie w tym celu stosuje się prasy wytrzymałościowe i inne maszyny do betonu.

Maszyna wytrzymałościowa do betonu - jak działa?

Maszyna wytrzymałościowa do betonu to urządzenie, którego zadaniem jest poddawanie naprężeniom próbek i sprawdzenie, jaka siła będzie potrzebna, by w określonym czasie spowodować odkształcenia. Techniki przeprowadzania testów dzielą się na dwie grupy: statyczne i dynamiczne. Każda z nich wymaga użycia innego typu maszyn. W pierwszym przypadku używa się przede wszystkim prasy wytrzymałościowej, w drugim zaś - narzędzia takie jak zrywarki.

Na czym polegają badania wytrzymałościowe betonu?

By kompleksowo przetestować właściwości betonu, konieczne jest przeprowadzenie różnych testów. Najważniejsze ich typy to:

  • testy wytrzymałości na ściskanie;
  • testy wytrzymałości na rozłupywanie,
  • testy na łamanie (przede wszystkim w ramach badań prowadzonych na belkach betonowych);
  • testy kostki brukowej;
  • testy sprężystości betonu.

Maszyna wytrzymałościowa powinna być odpowiednio utrzymana. Regularnie przeprowadzane prace konserwacyjne oraz kalibracja zapewnią miarodajność przeprowadzanych za jej pomocą badań.

Same badania można przeprowadzić dopiero 28 dni po zawiązaniu się betonu. Tak długi czas jest niezbędny, by struktura próbki uległa stabilizacji, co wpływa na miarodajność całego testu. Próbkę umieszcza się w prasie do betonu, która poddaje ją miażdżeniu z określoną siłą. Znając jej wartość, laboratorium może ustalić wytrzymałość materiału i przypisać go do konkretnej klasy.

Gdzie stosuje się maszyny wytrzymałościowe do betonu?

Funkcjonalność pras wytrzymałościowych do betonu sprawia, że te znajdują szerokie zastosowanie. Wykorzystują je zarówno laboratoria sprawdzające parametry materiałów budowlanych, jak i producenci betonu. Ci drudzy mogą dzięki nim zyskać pewność, że produkty, które pod ich marką trafiają na rynek posiadają deklarowane właściwości. To pozwala bez obaw o bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji wykorzystać je między innymi w budynkach mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych i inżynieryjnych.

Komentarze