Jak zrobić kurs na podesty ruchome?

Kurs na podesty ruchomePodesty ruchome są dźwignicami niezastąpionymi w wielu pracach na wysokościach. Używa się ich w wielu branżach. Aby jednak móc obsługiwać podesty ruchome, konieczne jest ukończenie specjalnego kursu i zdanie egzaminu UDT.

Zapotrzebowanie na operatorów podestów ruchomych ciągle rośnie. Coraz więcej prac wykonywanych jest przy użyciu dźwignic i to w różnych branżach – od budowlanej i przemysłowej, aż po usługową.

Czym są podesty ruchome?

Na początek warto wyjaśnić, czym są podesty ruchome. Jak już wspomnieliśmy, to dźwignice zaliczane do urządzeń transportu bliskiego. Za pomocą podestów ruchomych można transportować ludzi i narzędzia w pionie, ale i w poziomie. Na dźwigniku lub cięgniku podnoszona jest gondola lub kosz. Podesty ruchome można podzielić na wiszące, przejezdne i masztowe. Każdy z takich podestów może być wyposażony w wysięgniki różnego rodzaju. Wyróżnia się więc podesty nożycowe, przegubowe i teleskopowe. Natomiast ze względu na napęd można podzielić podesty ruchome na ręczne, elektryczne i spalinowe.

Ze względu na swoje możliwości podesty mają bardzo szerokie zastosowanie. Do ważniejszych parametrów podestów należą: udźwig, zasięg roboczy, maksymalna wysokość podnoszenia platformy, prędkość podnoszenia itp. Każdy, kto chce obsługiwać takie urządzenia, musi ukończyć kurs na podesty ruchome.

Kto może zostać operatorem podestów ruchomych?

Nie ma dużych wymagań, które trzeba spełnić, żeby obsługiwać podesty ruchome. Przede wszystkim należy ukończyć 18 lat, a więc być pełnoletnią osobą. Oprócz tego nie można mieć żadnych przeciwwskazań do tego typu pracy. Potwierdza to lekarz w specjalnym zaświadczeniu. Jeśli spełnia się te dwa warunki, można przystąpić do kursu na podesty ruchome. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może takie podesty obsługiwać.

Teoretyczna część kursu na podesty ruchome

Kurs na podesty ruchom składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter teoretyczny i odbywa się w formie wykładów stacjonarnych lub wykładów prowadzonych przez internet. W czasie szkolenia kursanci poznają przepisy BHP, przepisy dozoru technicznego, poznają budowę podestów ruchomych i zasadę ich działania. Duży nacisk kładzie się również na naukę bezpiecznej obsługi podestów ruchomych i obowiązków związanych z pracą operatora tych podestów.

Część praktyczna kursu na podesty ruchome

Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczyna się praktyczna część kursu. Podmiot organizujący takie szkolenie powinien zapewnić podesty ruchome do nauki ich obsługi przez kursantów. Ważne, aby nauczyć się zarazem bezpiecznej, jak i efektywnej obsługi takich urządzeń. Nie można zapominać, że na platformie często będą znajdowali się ludzie, zatem ich bezpieczeństwo jest priorytetem.

Egzamin UDT

Kurs na podesty ruchome kończy się państwowym egzaminem, który zdaje się przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego. Taki egzamin dzielony jest na dwie części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Kandydaci na operatorów rozwiązują test. W drugiej części natomiast trzeba się wykazać praktycznymi umiejętnościami sterowania podestami ruchomymi. Po zdanym egzaminie wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zdobycie uprawnień operatora podestów ruchomych może ułatwić zdobycie ciekawej, nieźle płatnej pracy. Pracodawcy poszukują osób z takimi kwalifikacjami, co można zauważyć, przeglądając ogłoszenia. Zachęcamy zatem do ukończenia kursu na podesty ruchome!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Urbanek Firma Dźwigowa - https://dzwignice.pl/.

Komentarze