Jak zarządzać kontrolą jakości w budownictwie?

Kontrola jakości w budownictwieAby stworzyć dobry plan kontroli jakości, należy zrozumieć potrzeby i wizję klienta. Czasami głównym zamiarem właściciela jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy oraz spełnienie zadość obowiązującym normom jakości. Z kolei inni mogą stawiać jakość w centrum swojej wizji - bez względu na koszty czy terminy. Dobra metoda kontroli jakości będzie odpowiadać na potrzeby firmy budowlanej w zakresie tworzenia bezpiecznych i wysokiej jakości konstrukcji przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań klienta.

Aby to osiągnąć, kierownicy ds. jakości potrzebują składowych takich jak…

Specjalnie opracowany plan kontroli
Kierownik ds. jakości tworzy plan kontroli jakości i omawia go z klientem, podkreślając poszczególne obowiązki. Ponadto opracowuje lub wdraża kontrole i testy, które mają zapewnić, że zespół spełnia standardy bezpieczeństwa i jakości.

Komunikacja w zakresie jakości
Zespół budowlany musi w pełni rozumieć standardy kontroli jakości, które będą miały zastosowanie do jego pracy. Zaplanowane spotkania i punkty kontaktowe w zespole minimalizują napięcia i potencjalne konflikty. Otwarta, oparta na aplikacji platforma PlanRadar oznacza, że dostęp do kryteriów kontroli jakości można uzyskać za pomocą dowolnego smartfona. W rezultacie zmniejsza się liczba nieporozumień i błędów.

Monitorowanie zapewniania jakości
Dzięki PlanRadar każdy członek zespołu może być odpowiedzialny za kontrolę jakości. Dowolny użytkownik jest w stanie utworzyć zadanie i wysłać je do przełożonych, aby podjęli odpowiednie działania. Następnie zadania te mogą być przydzielane wykonawcom wraz z datami realizacji i całą istotną dokumentacją, multimediami lub notatkami. Użytkownik może nawet oznaczyć zadania na planie budynku, aby ułatwić ich identyfikację. Po zakończeniu poszczególnych prac powiadomienia push informują o tym przełożonych, którzy mogą przeglądać wszystkie otwarte zadania za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Podwykonawcy i materiały
Kierownicy ds. jakości określają również kryteria wyboru materiałów i sprzętu, rejestrując daty dostaw i zakończenia prac, aby wyłapać ewentualne opóźnienia. Użytkownicy mogą także tworzyć w pełni spersonalizowane i obrandowane raporty w formacie PDF lub arkuszu Excel, a następnie eksportować te dokumenty, aby udostępnić je klientowi za pomocą urządzeń mobilnych.

Specyfikacje jakości projektu
Wyszukaj i skategoryzuj odpowiednie przepisy budowlane i branżowe przed rozpoczęciem budowy oraz uwzględnij je w kontrolach jakości. Dokumentuj swoje dane w chmurze za pomocą aplikacji PlanRadar, aby zapisywać informacje, a następnie uzyskiwać do nich dostęp za pomocą smartfona.

Kontrola niezgodności
Zaplanuj zapasowe protokoły zarządzania wadami i stwórz pełne ścieżki audytu dla przejrzystości. Przechowuj wszystkie dokumenty w PlanRadar, by mieć dostęp do informacji i raportów w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek miejsca - dzięki przechowywaniu i dostępowi do danych w chmurze.

Kontrole zakończenia projektu
W ostatniej fazie projektu przeprowadzaj końcowe kontrole jakości w systemie PlanRadar, korzystając z szablonów, które można w pełni dostosować do własnych potrzeb. Na koniec wygeneruj raporty z listy poprawek, aby przedstawić status wszystkich zadań i wykazać zgodność z wcześniej zdefiniowanymi specyfikacjami.

Owocny projekt budowlany to taki, w którym udaje się osiągnąć równowagę między kosztami, czasem i jakością. Kontrola jakości w budownictwie, będąca częścią ogólnego zarządzania jakością, ma za zadanie zapewnić, że produkty i obiekty spełniają określone wymagania i ustalone normy.

Komentarze