Jak wygląda proces produkcji betonu?

Proces produkcji betonuReceptura produkcji betonu wydaje się dość prosta, bo przecież składa się on z wody, cementu i kruszywa. W rzeczywistości jednak bardzo skomplikowana. Wykonanie właściwego surowca budowlanego wymaga dużego doświadczenia oraz znajomości odpowiedniej technologii.

Na jakość mieszanki betonowej wpływa wiele czynników, m.in. sposób dozowania surowców oraz ich proporcje. Obecnie rynek stawia dość duże wymagania producentom betonu, bowiem proces powstawania tego typu mieszanek powinien odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z przyjętymi normami oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.

Co zawiera mieszanka betonowa

Beton jest materiałem budowlanym, którego podstawowymi składnikami są kruszywo, piasek, cement, woda, domieszki chemiczne, a także inne dodatki. Jego jakość zależy od zastosowanej receptury i przeznaczenia. Cement natomiast to spoiwo mineralne, które po zmieszaniu z wodą wiąże się i twardnieje, zachowując odpowiednie właściwości wytrzymałościowe, mechaniczne oraz twardość. Do produkcji betonu stosowane są trzy główne rodzaje cementu: portlandzki (CEM I, CEM II), hutniczy (CEM III) oraz specjalny.

Woda to podstawowy składnik, który zapewnia odpowiednią hydratację cementu. Do produkcji mieszanki betonowej używa się wody czystej pochodzącej głównie z sieci wodociągowej. Kruszywo stanowi około 65-80% mieszanki betonu. Ma znaczący wpływ na jej właściwości. Decyduje o takich cechach jak trwałość, estetyka czy właściwości mechaniczne. W produkcji betonu wykorzystuje się kruszywa naturalne, łamane oraz sztuczne.

Proces produkcji masy betonowej

Sama produkcja betonu składa się z kilku etapów. W początkowej fazie - w zależności od przeznaczenia mieszanki betonowej - należy dobrać odpowiednią recepturę, którą ustala się dzięki badaniom laboratoryjnym. Kolejnym etapem jest wytworzenie masy betonowej. Proces jej wykonania polega na mieszaniu w odpowiednich proporcjach wszystkich składników do uzyskania założonej konsystencji. Sam proces zaczyna się od pobrania kruszywa, a kończy, kiedy uzyskuje się właściwy efekt, czyli mieszankę zgodną ze wstępnymi założeniami. Produkcja jest realizowana w specjalnych betoniarniach stanowiących kompleks urządzeń, w skład których wchodzą m.in.: miejsce składowania kruszywa, podajniki, zasobniki, dozowniki surowców (kruszywa, cementu i wody). Zadaniem tych urządzeń jest dozowanie i mieszanie w odpowiednich proporcjach składników tak, aby uzyskać masę o wymaganej jakości.

Komentarze