Garaż blaszany - bez pozwolenia na budowę

Garaż blaszany - blacha falistaJeśli planujecie w najbliższym czasie budowę garażu, warto rozważyć czy dobrym rozwiązaniem będzie typowy garaż (zwykle betonowy), o dużej powierzchni, aby poza funkcją ochrony samochodu przed natywnym wpływem czynników zewnętrznych, był jednocześnie warsztatem. Zgodnie bowiem z aktualnie obowiązującym prawem, każda, co do zasady, planowana budowa wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Szereg formalności, jaki z tego faktu wynika, może skutecznie zniechęcić do podejmowania działań w tym zakresie. Z tego względu warto rozważyć wzniesienie garażu blaszanego, który z natury swej nie wymaga bardzo zaawansowanych prac budowlanych, ani też nie będzie związany na stałe z gruntem (nawet jeśli będzie posadowiony na uprzednio przygotowanej powierzchni) - garaż blaszany jest ze swej definicji obiektem przenośnym. Tego typu prace nie rodzą przez to konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, a jedynie dostarczenia do urzędu zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, co jest bez wątpienia dużym ułatwieniem i znaczenie skraca czas oczekiwania na zgodę na rozpoczęcie wznoszenia, czy też montażu obiektu na działce.

Niemniej sam garaż jest budynkiem, dlatego bez względu na to, czy będzie on wznoszony po dostarczeniu zgłoszenia, czy też po uzyskaniu zgody na prace budowlane, musi spełnić on szereg wytycznych technicznych wymienionych rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w tym m. in. minimalna odległość od sąsiadujących działek.

Wybierając odpowiedni garaż blaszany, warto skorzystać z oferty renomowanych producentów, którzy nie tylko dostarczą produkt wysokiej jakości (wykonany z solidnej i trwałej blachy) ale także posadowią go na działce klienta w sposób, który zapewni bezpieczne użytkowanie.

Istotne zapisy względem parametrów technicznych wznoszonego obiektu znajdują się w Ustawie o prawie budowlanym z 1994 r. (artykuł 29 i 30):

  • powierzchnia nie może być większą niż trzydzieści pięć metrów kwadratowych (przy czym wartość tę liczy się po zewnętrznej stronie ścian),
  • na każdych pięciuset metrach kwadratowych powierzchni działki mogą się znaleźć maksymalnie dwa obiekty,
  • muszą być one przenośne i łatwe do demontażu, co wyklucza stałe przytwierdzenie do gruntu.

Łatwo więc wywnioskować, że w sytuacji gdy garaż blaszany będzie mieć powierzchnię większą niż trzydzieści pięć metrów kwadratowych lub gdy mieć będzie dodatkowe piętro, wówczas pozyskanie pozwolenia na budowę będzie niestety konieczne.

Dostarczając do właściwej jednostki Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy zgłoszenie planu wzniesienia obiektu wskazanego w art. 29 Ustawy Prawo Budowlane, konieczne jest dołączenie niezbędnych załączników takich, jak: oświadczenia o prawie do dysponowania działką, na której ma zostać postawiony garaż, kopia mapy terenu, szkice istniejących już zabudowań. Niemniej przed skompletowaniem dokumentacji, warto skonsultować z właściwym urzędem, jakie dokumenty są przezeń wymagane. Pozwoli to uniknąć wydłużenia całej procedury w efekcie niepełnienia podstawowych wymogów formalnych. Mimo iż większość radców prawnych wymienia wyłącznie trzy niezbędne załączniki do zgłoszenia, to jednak urzędy w poszczególnych województwach, czy miastach mogą mieć w tej kwestii dodatkowe wytyczne.

Warto ponadto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli dana działka jest nim objęta), który doprecyzowuje kwestie, związane m. in. z dopuszczalną wysokością obiektu, czy też rodzajem pokrycia dachu. Warunki MPZP muszą być spełnione niezależnie od tego czy wznoszony jest garaż blaszany (na podstawie zgłoszenia do urzędu), czy obiekt budowlany (po uzyskaniu pozwolenia na budowę).

W sytuacji braku sprzeciwu urzędu względem planowanych prac, można rozpocząć montaż w terminie trzydziestu dni od daty dostarczenia zgłoszenia. Postawienie garażu lub rozpoczęcie przygotowywania gruntu pod niego w terminie wcześniejszym, jeszcze przed ustosunkowaniem się urzędu, będzie więc uważane za działanie bezprawne. Warto o tym pamiętać, w razie pojawienia się pomysłu wcześniejszego (naglącego) zrealizowania prac.

Komentarze

Jaro
Rozumiem (głównie z tego artykułu: https://www.eporady24.pl/garaz_blaszany_na_prostokacie_z_polbruku_czy_potrzebne_jest_pozwolenie_na_budowe,pytania,8,112,4757.html) że garaż można sobie postawić na takim jakby fundamencie z kostek czy innych bloczków, i tedy wilk syty i owca cała ;)