Drabiny ewakuacyjne - w jakich miejscach ich zamontowanie jest konieczne?

Drabina ewakuacyjnaBudynki projektowane są w sposób przemyślany. Plan inwestycji zakłada nie tylko użycie odpowiednich materiałów i surowców, aby budynek był poprawny od strony konstrukcyjnej, ale uwzględnia również drogi ewakuacyjne, które są jednym z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. W przypadku nagłych i niebezpiecznych sytuacji powinniśmy mieć możliwość łatwego i szybkiego wydostania się z budynku. W tym celu montowane są między innymi drabiny ewakuacyjne. Na pytanie, w jakich miejscach ich obecność jest konieczna, odpowiemy w poniższym artykule.

Podstawowe wytyczne

Wiemy już, do jakich celów służą drabiny ewakuacyjne. Poznajmy teraz podstawowe przepisy, które powinny one spełniać. Jednym z ważniejszych aspektów jest samo miejsce montażu drabiny. Bardzo ważne jest, aby mieć łatwy dostęp do wejścia na drabinę, celem sprawnej i błyskawicznej ucieczki z miejsca zagrożenia. Niewskazane jest także montowanie drabiny naprzeciw okien i świetlików. Jeśli długość drabiny przekracza 3 m, wymagana jest obręcz ochronna - w przeciwnym razie jej montaż nie jest konieczny. W przypadku wyższych kondygnacji, gdzie liczba ludzi przebywających w danej części budynku nie przekracza 50 osób, (w przypadku pomieszczeń zagrożonych wybuchem maksymalna liczba to 15 osób) dopuszcza się korzystanie z drabiny ewakuacyjnej, która prowadzi na dach niższej kondygnacji lub na poziom terenu.

Normy i regulacje

Istnieje szereg norm oraz przepisów, które powinny zostać uwzględnione w przypadku drabin ewakuacyjnych. Jedną z nich jest norma bezpieczeństwa DIN18799-1, która reguluje przepisy dotyczące drabin pionowych z bocznymi podłużnicami. Dotyczy ona drabin montowanych do budynków na stałe. Stosowana jest głównie w pracach konserwacyjnych i porządkowych. Kolejna, norma bezpieczeństwa DIN14094-1 uwzględnia przepisy przeciwpożarowe dla sytuacji awaryjnych i kryzysowych, przedstawiając zasady postępowania, celem sprawnej i bezpiecznej ewakuacji. Przepisy zawarte w normie PN-EN ISO 14122-4 dotyczą bezpieczeństwa samego pracownika i jego bezpiecznego poruszania się po miejscu pracy oraz łatwego dostępu do maszyn. Ma to zastosowanie głównie przy obsłudze maszyn i bieżącej konserwacji.

Odpowiedni montaż drabin ewakuacyjnych oraz stała kontrola ich stanu technicznego, są niezwykle istotne, ponieważ tylko prawidłowo zamontowane oraz bezpieczne w użyciu drabiny mogą spełnić swoje zadanie. Powinny zapewnić bezpieczne wejście i zejście, a w przypadku niebezpieczeństwa, w łatwy sposób udostępnić drogę ewakuacyjną. Przy wyborze drabin, warto zwrócić uwagę na to, aby spełniały one normy i regulacje prawne. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest niezbędne do prawidłowego wykonywania każdego typu pracy.

Komentarze