BHP to podstawa, czyli jak doprowadzić budowę domu do końca?

Budowa domu jednorodzinnegoBudowa domu, z jednej strony spełnienie marzenia, z drugiej, ogromny wysiłek i ryzyko. Plac budowy to miejsce, w którym liczy się głównie bezpieczeństwo pracowników. Wszelkie niedopatrzenia w tej kwestii mogą zakończyć się tragedią.

Co zrobić, by bezpiecznie doprowadzić inwestycję do końca?

Co może się przydarzyć na budowie?

Jak wykazują dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny, w 2018 roku w Polsce odnotowano 5247 wypadków na budowach[1]. W ich wyniku śmierć poniosło 48 osób, a 5199 odniosło poważne lub lekkie obrażenia. Poskutkowało to także średnią ilością ponad 46 dni wolnych dla poszkodowanych.

Przyczyny takich zdarzeń bywają różne, mogą to być m.in. potknięcie się, upadek z wysokości, uderzenie spowodowane spadającym przedmiotem, błędne wykorzystanie narzędzi itp. Jak wskazują pracodawcy, 70% wypadków to wynik nieuwagi zatrudnionych, natomiast 17% wynika z nieodpowiedniego przygotowania miejsca pracy[2]. Należy więc odpowiednio przygotować budowę, by uniknąć problemów i dodatkowych kosztów.

Postaw na środki bezpieczeństwa

Organizując pracę na placu budowy, zwróćmy baczną uwagę na podstawowe środki bezpieczeństwa. Na początek należy zabezpieczyć teren przed osobami nieupoważnionymi, które mogą przypadkiem się tam dostać. Przepisy mówią o 1,5-metrowym ogrodzeniu. Należy wyznaczyć także strefy niebezpieczne, czyli miejsca, w których występuje większe ryzyko urazu, np. przez spadające przedmioty. Wymiar takiej strefy powinien wynosić nie mniej niż 6 metrów lub 1/10 wysokości obiektu. Wszystkie znajdujące się tam przejścia i podjazdy należy zabezpieczyć specjalnymi daszkami.

Ważnym elementem na budowie jest również doprowadzenie energii elektrycznej. Jej zaprojektowanie powinniśmy powierzyć profesjonalistom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice nie mogą być ulokowane dalej niż 50 m od odbiorników energii. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pracownicy powinni mieć możliwość pracy przy dobrym oświetleniu, naturalnym lub sztucznym.

Zadbajmy również o ochronę indywidualną. Każda z osób przebywających na placu musi mieć dostęp do odzieży ochronnej, przede wszystkim kasków, okularów, butów oraz kamizelek. Dotyczy to również osób postronnych poruszających się po budowie.

Ubezpieczona budowa – bezpieczna budowa

Myśląc o zabezpieczeniu placu budowy, pamiętajmy o polisie ubezpieczeniowej. Dom można objąć ochroną już na etapie prac budowlanych. Warto o to zadbać, ponieważ ubezpieczenie budowy pokryje koszty ewentualnych zniszczeń, powstałych nie tylko podczas wypadków. Polisa obejmuje m.in. zdarzenia losowe, zalanie, huragan, grad, osunięcie ziemi i uderzenie pioruna. Ponadto ubezpieczenie budowy to zabezpieczenie na wypadek utraty materiałów budowlanych i sprzętu - więcej na tej stronie.

  • [1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2018-roku,3,34.html
  • [2] https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-na-budowie-aa-SWLa-JCxJ-qfay.html

Komentarze