Beton zwykły a beton towarowy - czym się różnią?

Beton - produkacjaBeton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat.

Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała, na przykład w czasach starożytnych stosowano inne czynniki wiążące beton (np. gips lub wapno), aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.

Samo pojęcie betonu towarowego uściślono po raz pierwszy w normie budowlanej BN-78/6736-02 "Beton zwykły-beton towarowy". Ten typ betonu (według normy) wytwarzany jest w betoniarniach, a następnie transportowany jako mieszanka betonowa na jej miejsce przeznaczenia. (http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_22.pdf). Ofertę renomowanego producenta betonu, m.in. towarowego, znajdziemy na przykład na stronie śląskiej firmy www.contractor.com.pl.

Beton towarowy

Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 (część 1: "Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność"), jest to surowiec budowlany powstały ze zmieszania kruszywa (drobnego i grubego), cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających. Swoje właściwości użytkowe uzyskuje w wyniku wiązania wszystkich jego składników, a tym samym stwardnienia masy betonowej. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz plastycznością. Nie bez znaczenia są również niskie nakłady związane z jego wytwarzaniem, co ma wpływ na cenę tej mieszanki. Beton towarowy jest powszechnie stosowany w szeroko pojętym budownictwie do wytwarzania elementów konstrukcyjnych obiektów takich jak domy, budynki, drogi. Ze względu na swoją dużą wytrzymałość stanowi doskonały surowiec na wszelkiego rodzaju elementy nośne, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość i trwałość, jak na przykład fundamenty budynków.

Beton zwykły

Ten gatunek betonu wykonywany jest z kruszywa mineralnego skalnego, które jest spojone cementem. Do jego produkcji stosuje się cement portlandzki lub hutniczy. Jego gęstość pozorna wynosi co najmniej 2000 kg/m3. Natomiast uziarnienie kruszywa stosowanego do produkcji tego betonu sięga powyżej 8 mm. Do najczęściej stosowanych kruszyw należą piaski, grysy, żwiry oraz mieszanki kruszyw mineralnych. Dla zmodyfikowania jego właściwości i struktury stosuje się różne mieszanki uplastyczniające, napowietrzające lub przyśpieszające jego wiązanie. Podobnie jak z betonu towarowego wykonuje się z niego elementy nośne konstrukcji budowlanych, takich jak belki, słupy, stropowe płyty itp. Ze względu na jego cechy wytrzymałościowe wyróżnia się klasy betonu zwykłego (zgodnie z normą PN-88/B-06250) od B7,5 do B50.

Komentarze